Condicions d’ús

 

Benvinguts a aquest portal web! Abans de començar a utilitzar el Web, haurà de llegir i acceptar les presents condicions d'ús del portal ("Condicions d'ús") i les normes i condicions següents, inclosa qualsevol esmena futura (col lectivament, l' "Acord"):

Tot i que possiblement li ho notifiquem quan es realitzen canvis importants en les condicions d'ús, us recomanem que reviseu periòdicament la versió.

L'organització, a la seva discreció, pot modificar o revisar aquestes Condicions d'ús i normes en qualsevol moment, i l'usuari accepta que aquestes modificacions o revisions seran vinculants per a ell. Si l'usuari no accepta ni obra d'acord amb aquest Acord, no podrà utilitzar el servei Web. Si hi ha inconsistència entre les Condicions d'ús del web i les Condicions generals del servei d'ús o la política de privacitat, les Condicions d'ús de la web tindran prioritat. Res del que es recull en aquest Acord es considerarà com atorgant de drets o beneficis a tercers.

 1. Descripció del Servei. El lloc web és un servei de publicació web i un servei d'allotjament opcional (el "Servei"). L'usuari serà responsable de totes les activitats que es realitzin amb el seu nom d'usuari i de protegir la seva contrasenya. L'usuari comprèn i accepta que el Servei es proporciona TAL QUAL i SEGONS ESTIGUI DISPONIBLE. L'organització no té cap responsabilitat i obligació pel que fa a la disponibilitat, puntualitat, seguretat o fiabilitat del Servei o de qualsevol altre programari client. L'organització també es reserva el dret de modificar, suspendre o cancel·lar el Servei amb o sense avís en qualsevol moment i sense cap obligació envers l'usuari.

  Ha de tenir com a mínim tretze (13) anys per utilitzar el Servei. L'organització es reserva el dret de refusar el servei per a qualsevol persona en qualsevol moment sense avís i per qualsevol raó.
   
 2. Ús apropiat. L'usuari accepta que és responsable del seu propi ús del Servei, els missatges que creu i de les conseqüències que se'n puguin derivar. També accepta que utilitzarà el Servei observant totes les lleis, normes i regulacions locals, estatals, nacionals i internacionals aplicables, incloses les lleis relatives a la transmissió de dades tècniques exportades des del país de residència de l'usuari i totes les lleis de control d'exportacions dels Estats Units.

  L'usuari accepta complir les Normes de contingut del lloc web i les normes i restriccions que contenen. Tot i que possiblement li ho notifiquem quan es realitzen canvis importants en les Normes de contingut, us recomanem que reviseu periòdicament la versió. L'organització, a la seva discreció, pot modificar o revisar les Normes de contingut del lloc web en qualsevol moment, i l'usuari accepta que aquestes modificacions o revisions seran vinculants per a ell.

  La infracció de qualsevol dels aspectes anteriors, incloses les Normes de contingut, pot comportar la rescissió immediata d'aquest Acord i pot sotmetre a elles a sancions estatals i federals i altres conseqüències legals. L'organització es reserva el dret, però no tindrà cap obligació al respecte, d'investigar l'ús que faci del servei per (a) determinar si s'ha produït una infracció de l'Acord o (b) complir amb les disposicions de qualsevol llei, regulació, procés legal o sol·licitud governamental aplicable.

  Molt del contingut del lloc web, inclòs el contingut de missatges concrets, es proporciona per la persona o les persones que han creat aquests missatges i és responsabilitat seva. L'organització no supervisa el contingut del lloc web, i no es responsabilitza d'aquest contingut. En comptes d'això, l'organització només proporciona accés a aquest contingut com a servei per als usuaris.

  Per la seva pròpia naturalesa, el lloc web pot tenir material ofensiu, perjudicial, imprecís o inapropiat, o, en alguns casos, missatges que s'han etiquetat malament o que són enganyosos per qualsevol altre motiu. Esperem que l'usuari tindrà precaució, utilitzarà el sentit común i farà un judici adequat en utilitzar el lloc web.

  L'organització no dóna suport, recolza, representa ni garanteix la veracitat, l'exactitud ni la fiabilitat de les comunicacions enviades a través del Servei ni dóna suport a cap de les opinions expressades mitjançant el Servei. L'usuari accepta que si confia en el material publicat a través del Servei, ho farà al seu propi risc.
   
 3. Privacitat. Com a condició per utilitzar el Servei, l'usuari accepta les condicions de la Política de privacitat de l'organització, que es poden actualitzar cada cert temps, tal com apareixen a la versió més recent que hi hagi en el moment de fer ús. L'usuari accepta que l'organització pot accedir o revelar la seva informació personal, inclòs el contingut de les seves comunicacions, si està obligat a fer-ho per complir amb un procés legal vàlid o sol·licitud governamental (com una ordre de registre, una citació dia cert, un estatut o un manament judicial) o per qualsevol altra raó indicada en aquestes Condicions d'ús i la Política de privacitat de l'organització generals. La informació personal recopilada per l'organització es pot emmagatzemar i processar a qualsevol altre país on l'organització. o els seus agents tinguin instal·lacions. En utilitzar el Servei, l'usuari atorga el seu consentiment a aquest tipus de transferències d'informació fora del seu país.
   
 4. Pràctiques generals d'ús i emmagatzematge. L'usuari accepta que l'organització no té cap responsabilitat ni obligació per a l'eliminació la incapacitat d'emmagatzemar o transmetre Contingut i qualsevol altra comunicació mantinguda pel Servei. L'organització es reserva el dret de crear límits quant a l'ús i emmagatzematge a la seva discreción i en qualsevol moment amb o sense avís.
   
 5. Contingut del Servei. l'organització no es responsabilitza de cap manera pel contingut de tercers (inclosos, entre altres, virus o altres funcions inhabilitants), ni tampoc té cap obligació de supervisar aquest contingut de tercers. L'organització es reserva el dret en tot moment de suprimir o refusar la distribució de contingut al Servei, com a contingut que infringeixi les condicions d'aquest Acord. L'organització també es reserva el dret d'accedir, llegir, conservar i revelar qualsevol tipus d'informació que raonablement cregui necessària per a (a) satisfer qualsevol llei, regulació, procés legal o sol·licitud governamental aplicable, (b ) aplicar aquest acord, inclosa la investigació de possibles infraccions de l'Acord, (c) detectar, impedir o tractar de qualsevol altra manera problemes tècnics, de seguretat o de frau, (d) respondre a les sol·licituds de suport tècnic per part dels usuaris, o (e) protegir els drets, la propietat o la seguretat de l'organització, dels seus usuaris i del públic. L'organització no es farà responsable ni tindrà cap obligació per a l'exercici o el no exercici dels seus drets contemplats en aquest Acord.
   
 6. Drets de propietat intel·lectual. Drets de propietat intel lectual de l'organització. L'usuari accepta que l'organització és el propietari de tots els drets, titularitats i interessos del Servei, incloent tots els drets de propietat intel·lectual (els "Drets de l'organització"). Els Drets de l'organització estan protegits per la legislació relativa a la propietat intel·lectual internacional. Per tant, l'usuari accepta que no copiarà, reproduirà, alterarà, modificarà ni crearà treballs derivats a partir del Servei. També accepta que no utilitzarà cap robot, aranya ("spider") ni cap altre dispositiu automàtic o procés manual per supervisar o copiar el contingut del Servei. Tal com es descriu a continuació, els Drets de l'organització no inclouen el contingut de tercers que s'utilitza com a part del Servei, incloent-hi el contingut de comunicacions que apareixen al Servei.

  Els seus drets de propietat intel·lectual. L'organització no reivindica cap propietat ni control del Contingut enviat, publicat o mostri en els serveis de l'organització mitjançant aquests serveis. L'usuari o un tercer, segons correspongui, conserva totes les patents, marques comercials i copyright del Contingut enviat, publicat o mostri en els serveis de l'organització mitjançant aquests serveis, i l'usuari es responsabilitza de la protecció d'aquests drets, segons correspongui. En enviar, publicar o visualitzar Contingut als serveis de l'organització mitjançant aquests serveis, pensats per estar disponibles per al públic general, atorga l'organització la llicència mundial no exclusiva i lliure de regalies o cànons, per reproduir, publicar i distribuir aquest contingut als serveis de l'organització per tal de visualitzar i de distribuir aquests serveis de l'organització. A més, l'organització es reserva el dret de refusar l'acceptació, publicació, mostra o transmissió de Contingut a la seva discreció.

  Vostè manifesta i garanteix que té tots els drets, poders i autoritats necessaris per atorgar els drets que s'atorguen aquí a qualsevol Contingut enviat.

  Pot decidir enviar, publicar i visualitzar qualsevol material al servei del lloc web amb una llicència pública (per exemple, una llicència de Creative Commons), tant si marca el material com a tal o si utilitza les eines del servei del lloc web. Per evitar cap dubte, l'organització no és part d'aquestes llicències públiques entre vostè i un tercer. A més, per evitar cap dubte, l'organització pot decidir exercir els drets que s'atorguen a (a) la llicència o llicències públiques, si és que apliqui al seu material o (b) aquest Acord.
   
 7. Prohibició de la revenda del servei. A menys que l'organització ho autoritzi per escrit de forma explícita, l'usuari accepta que no podrà reproduir, duplicar , copiar, vendre, comerciar amb, revendre ni explotar per a cap finalitat comercial (a) cap part del Servei, (b) l'ús del Servei ni (c) l'accés al Servei.
   
 8. Publicitat. Qualsevol ús que es faci dels noms comercials, marques comercials, marques de servei, logotips, noms de domini i altres característiques de marca distintives de l'organizació, ha de complir aquest Acord i respectar les indicacions d'ús, i qualsevol contingut inclòs o referenciat en aquestes indicacions, de les característiques de marca de l'organització vigents en el moment de fer el seu ús.
   
 9. Manifestacions i garanties. Vostè manifesta i garanteix que (a) tota la informació que l'usuari proporciona a l'organització per participar en el Servei és correcta i està actualitzada, i (b) que té el dret, poder i autoritat necessaris per subscriure aquest Acord i fer les actuacions requerides en aquest Acord.
   
 10. Rescissió; suspensió. L'organització pot, al vostre gust, en qualsevol moment i per qualsevol motiu, donar per finalitzat el Servei, rescindir aquest Acord o suspendre, cancel·lar o rescindir el seu compte. Si es rescindeix  el vostre compte es desactivarà i no podrà tenir accés ni al compte ni als arxius o un altre contingut inclòs en el compte, encara que pot ser que hi hagi còpies residuals de la informació en el nostre sistema durant un temps per fer les còpies de seguretat. Les seccions 2, 3, 5 - 8 i 10-15 de l'Acord, juntament amb les disposicions aplicables de les Condicions d'ús generals (inclosa la secció pel que fa a la limitació de responsabilitat), sobreviuran a la caducitat o la rescissió.
   
 11. Indemnització. L'usuari accepta lliurar de tota responsabilitat i indemnitzar l’organització i les seves subsidiàries, afiliats, càrrecs directius, agents i empleats per o contra qualsevol reclamació d'una tercera part que es produeixi per o que estigui relacionada de qualsevol manera amb l'ús que faci l'usuari del Servei, inclosa qualsevol obligació, responsabilitat o despesa que sorgeixi per totes les reclamacions, pèrdues, danys (reals o indirectes), demandes, decisions judicials, costos processals i honoraris d'advocats, de tot tipus i naturalesa. En aquests casos, l'organització li comunicarà per escrit l'existència d'aquestes reclamacions, demandes o accions.
   
 12. Acord complet. Aquest Acord és l'acord complet entre l'usuari i l’organització i regeix l'ús del Servei per part de l'usuari, i substitueix qualsevol acord anterior entre l'usuari i l'organització. L'usuari també pot estar subjecte a condicions addicionals que es poden aplicar en utilitzar o comprar altres serveis de l'organització, serveis d'afiliats, contingut de tercers o programari de tercers.
   
 13. Renúncia i exclusió de condicions. El fet que l'organització no exerceixi o no apliqui algun dels drets o disposicions d'aquestes Condicions d'ús no constituirà cap renúncia a aquests drets o disposicions. Si un tribunal amb jurisdicció competent determina que alguna disposició de les Condicions d'ús no és vàlida, les parts acorden, però, que aquest tribunal ha de procurar donar efecte a les intencions de les parts tal i com es reflecteixen en la disposició en qüestió, i que la resta de disposicions de les Condicions d'ús seguiran sent totalment vigents i aplicables.
   
 14. Estatut de limitacions. L'usuari accepta que, independentment de qualsevol estatut o llei que digui el contrari, qualsevol reclamació causa d'acció que sorgeixi o que estigui relacionat amb l'ús dels serveis de l'organització amb les Condicions d'ús s'ha de presentar dins d'un termini d'un (1) any després de produir-se aquesta reclamació causa d'acció, si no es presenta dins d'aquest termini, s'exclourà permanentment.


Norma de conflicte; jurisdicció; fòrum
. Aquestes condicions d'ús es regiran i s'interpretaran d'acord amb la legislació d'Espanya, sense donar efecte a les seves disposicions de conflicte de legislació seu estat o país de residència real. Qualsevol reclamació, diligència legal o litigi que sorgeixi en relació amb el Servei es dirimirà únicament a Barcelona, i l'usuari atorga el seu consentiment a la jurisdicció d'aquests tribunals.